Aktuellt

Vad händer när din deklaration lämnats in?

Per Hedenus / 19 augusti, 2016

När du har deklarerat går Skatteverket igenom dina uppgifter och räknar ut din slutliga skatt. Om Skatteverket behöver fler uppgifter från dig för att kunna räkna ut din slutliga skatt hör de av sig. När Skatteverket är klara får du ett slutskattebesked där du ser hur mycket skatt du ska få tillbaka eller betala. Du…

Kraftig ökning av nyföretagandet i april

Per Hedenus / 4 augusti, 2016

I april ökade nyföretagandet i landet med hela 29,9 procent. Totalt nyregistrerades 1 374 fler företag i april 2016 jämfört med april förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 34,2 procent. I april registrerades 5 973 nya företag i hela landet jämfört med 4 599 under samma månad i fjol. Statistiken avser de fyra vanligaste…

Förslag om ändrad ränta på skattekontot

Per Hedenus / 1 juli, 2016

Efter att insättningarna på Skatteverkets skattekonto ökat dramatiskt i omfattning de senaste månaderna, på grund av att kontot ger en förhållandevis hög och skattefri avkastning, har finansdepartementet nu lagt ett förslag om att räntan sänks till 0 %. På så sätt vill man hindra att kontot används som en sparform mer än som ett sätt…

Avdragsrätten för representation

Per Hedenus / 12 juni, 2016

Finansdepartementet föreslår ändringar för avdragsgill representation som avser mat och dryck. Ändringarna ska gälla för både moms och inkomstskatt. Vad gäller momsavdrag föreslås att ett maxbelopp på 300:- per person och tillfälle införs och skrivs in i mervärdeskattelagen. När det kommer till inkomstskatt föreslås att texten i inkomstskattelagen ändras så att det blir tydligt att avdraget…