Aktuellt » Mervärdesskatt

Avdragsrätten för representation

Per Hedenus / 12 juni, 2016

Finansdepartementet föreslår ändringar för avdragsgill representation som avser mat och dryck. Ändringarna ska gälla för både moms och inkomstskatt. Vad gäller momsavdrag föreslås att ett maxbelopp på 300:- per person och tillfälle införs och skrivs in i mervärdeskattelagen. När det kommer till inkomstskatt föreslås att texten i inkomstskattelagen ändras så att det blir tydligt att avdraget…