Per Hedenus / 3 maj, 2021

Dator hemma skattefritt även efter pandemin

Många vill fortsätta att arbeta hemifrån när pandemin är över, åtminstone en del av arbetsveckan. Arbetsgivaren kan hålla den anställda med dator och annan utrustning fritt från förmånsskatt även efter pandemin.

– Så länge som man jobbar hemma och arbetsgivaren håller med utrustning som man behöver för att utföra sitt arbete är det inga problem, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Telefon, dator, datorskärm, skrivbordsstol och höj- och sänkbart skrivbord är sådant som arbetsgivaren kan hålla med för att en anställd ska kunna jobba hemifrån. Det gäller också när vi har lagt pandemin bakom oss. Detta regleras i en särskild regel om arbetsredskap.

– Det ska alltså handla om just arbetsredskap. Man kan inte ta hem en espressomaskin utan att det blir förmånsskatt, säger Pia Blank Thörnroos.
Det ska också vara tydligt att sakerna är till låns, att de ska lämnas tillbaka den dag då anställningen upphör.

– Det måste inte stå på ett papper att utrustningen finns hemma hos den anställda bara så länge som anställningen varar. Men det är en regel att det är på det viset. Det är inte skattefritt bara för att man kallar det ett lån, säger Pia Blank Thörnroos.

En fråga som kan komma att vålla en del diskussioner är var den anställda egentligen har sitt tjänsteställe. Många kommer troligen att arbeta omväxlande i arbetsgivarens lokaler och hemifrån.
– Det här kan bli en stor fråga efter pandemin, säger Pia Blank Thörnroos.

Dagens regler är gamla och skapades i en tid då det var mycket mindre vanligt än i dag att anställda arbetade hemma. Men det avgörande är var man tillbringar större delen av sin arbetstid.
– Om man arbetar två dagar i veckan hemifrån och tre dagar på arbetsgivarens kontor så är arbetsgivarens kontor tjänsteställe. Men om man arbetar huvudsakligen hemifrån är bostaden tjänsteställe, säger Pia Blank Thörnroos.

Det kan få märkliga konsekvenser.

– Om hemmet räknas som tjänsteställe kan resorna från hemmet till kontoret bli tjänsteresor, säger Pia Blank Thörnroos.