Per Hedenus / 19 augusti, 2016

Vad händer när din deklaration lämnats in?

När du har deklarerat går Skatteverket igenom dina uppgifter och räknar ut din slutliga skatt. Om Skatteverket behöver fler uppgifter från dig för att kunna räkna ut din slutliga skatt hör de av sig. När Skatteverket är klara får du ett slutskattebesked där du ser hur mycket skatt du ska få tillbaka eller betala.

Du som har deklarerat genom att sms:a, ringa, använda Skatteverkets app eller e-tjänst och ska få pengar tillbaka får ditt slutskattebesked i juni om du har anmält konto. Om du har skatt att betala, inte har anmält konto eller om du har deklarerarat på papper, får du ditt slutskattebesked i augusti om du är privatperson och i september om du är företagare.

Om Skatteverket behöver fler uppgifter för att kunna räkna ut din slutliga skatt hör de av sig. Beslutar de att ändra något i deklarationen så skickar de slutskattebeskedet tillsammans med ändringsbeslutet. Du som ska få pengar tillbaka får dem i samband med slutskattebeskedet. Om du ska få pengar tillbaka får du dem direkt till ditt konto och har du skatt att betala ska du göra det inom 90 dagar, i stället för vid tidpunkterna i tabellen.

Ändra och skicka in deklarationen på nytt

Har du lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter i deklarationen? I så fall har du möjlighet att ändra eller komplettera dina uppgifter. Om felet innebär att du skulle betala för lite skatt och du gör ändringen frivilligt, kan du slippa betala skattetillägg. Med frivilligt menar Skatteverket att du gör ändringen utan att Skatteverket har varit i kontakt med dig och ställt kontrollfrågor om din deklaration. Om du vill göra ändringar i deklarationen efter det att Skatteverket har beslutat om din slutliga skatt får du begära omprövning.

Har du frågor kring din deklaration, tveka inte att höra av dig till oss på Crowe Tönnerviks Malmö.