Aktuellt » Nyheter

Dator hemma skattefritt även efter pandemin

Per Hedenus / 3 maj, 2021

Många vill fortsätta att arbeta hemifrån när pandemin är över, åtminstone en del av arbetsveckan. Arbetsgivaren kan hålla den anställda med dator och annan utrustning fritt från förmånsskatt även efter pandemin. – Så länge som man jobbar hemma och arbetsgivaren håller med utrustning som man behöver för att utföra sitt arbete är det inga problem,…

Så hanteras semesterlönen under pandemin

Per Hedenus / 28 april, 2021

Kontrollera beräkningarna extra noga när det gamla semesteråret övergår i ett nytt. Detta eftersom pandemin kan skapa problem. Under 2020 har många företag använt sig av korttidsarbete på grund av pandemin. Riksdagen fattade snabba beslut och i bland skulle dessa beslut tillämpas retroaktivt. – Alla som jobbar med lön har nog haft en hel del…

Delar i 3:12-reglerna föreslås göras om

Per Hedenus / 22 april, 2021

Två förslag för att förtydliga 3:12-reglerna har skickats på remiss. Reglerna rör framför allt stiftelser. − Inte oväntat, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR. I veckan har finansdepartementet skickat en promemoria med förslag om kompletteringar i de så kallade 3:12-reglerna på remiss. I ett pressmeddelande skriver departementet att syftet är att förtydliga rättsläget och…

Vaccination – krav eller rekommendation?

Per Hedenus / 3 februari, 2021

Även om vi anpassat oss till våra nya rutiner som en följd av covid-19 ser många fram emot att vaccineringen mot covid-19 ska få samhället att återgå till det som vi, i vart fall innan covid-19, kallade normalt. För att vi ska kunna återgå till detta ”normalläge” uppger man från myndighetshåll att det krävs att så…

Vad händer när din deklaration lämnats in?

Per Hedenus / 19 augusti, 2016

När du har deklarerat går Skatteverket igenom dina uppgifter och räknar ut din slutliga skatt. Om Skatteverket behöver fler uppgifter från dig för att kunna räkna ut din slutliga skatt hör de av sig. När Skatteverket är klara får du ett slutskattebesked där du ser hur mycket skatt du ska få tillbaka eller betala. Du…

Kraftig ökning av nyföretagandet i april

Per Hedenus / 4 augusti, 2016

I april ökade nyföretagandet i landet med hela 29,9 procent. Totalt nyregistrerades 1 374 fler företag i april 2016 jämfört med april förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 34,2 procent. I april registrerades 5 973 nya företag i hela landet jämfört med 4 599 under samma månad i fjol. Statistiken avser de fyra vanligaste…

Förslag om ändrad ränta på skattekontot

Per Hedenus / 1 juli, 2016

Efter att insättningarna på Skatteverkets skattekonto ökat dramatiskt i omfattning de senaste månaderna, på grund av att kontot ger en förhållandevis hög och skattefri avkastning, har finansdepartementet nu lagt ett förslag om att räntan sänks till 0 %. På så sätt vill man hindra att kontot används som en sparform mer än som ett sätt…

Avdragsrätten för representation

Per Hedenus / 12 juni, 2016

Finansdepartementet föreslår ändringar för avdragsgill representation som avser mat och dryck. Ändringarna ska gälla för både moms och inkomstskatt. Vad gäller momsavdrag föreslås att ett maxbelopp på 300:- per person och tillfälle införs och skrivs in i mervärdeskattelagen. När det kommer till inkomstskatt föreslås att texten i inkomstskattelagen ändras så att det blir tydligt att avdraget…