Per Hedenus / 12 juni, 2016

Avdragsrätten för representation

Finansdepartementet föreslår ändringar för avdragsgill representation som avser mat och dryck. Ändringarna ska gälla för både moms och inkomstskatt. Vad gäller momsavdrag föreslås att ett maxbelopp på 300:- per person och tillfälle införs och skrivs in i mervärdeskattelagen.

När det kommer till inkomstskatt föreslås att texten i inkomstskattelagen ändras så att det blir tydligt att avdraget ska gälla endast för enklareförtäring och för utgifter av mindre värde. Om inte förtäringen är av enklare karaktär ska inte avdrag tillåtas. Den nuvarande formuleringen i lagtexten nämner beloppet 90 sek som maxbelopp för avdrag men i den föreslagna texten låser man sig inte för ett visst värde utan skriver alltså endast att beloppet ska vara av ”mindre värde”.

Har du frågor kring representation och reglering kring det, tveka inte att höra av dig till oss på Crowe Tönnerviks Malmö.