Per Hedenus / 4 augusti, 2016

Kraftig ökning av nyföretagandet i april

I april ökade nyföretagandet i landet med hela 29,9 procent. Totalt nyregistrerades 1 374 fler företag i april 2016 jämfört med april förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 34,2 procent.

I april registrerades 5 973 nya företag i hela landet jämfört med 4 599 under samma månad i fjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik. Samtliga företagsformer ökade i april och precis som tidigare är aktiebolagsformen mest populär och står för den största volymen. 17 837 nya aktiebolag har registrerats hittills i landet under 2016. (Källa: www.bolagsverket.se)

Har du frågor kring nyföretagande, bolagsbildning och därtill relaterade frågor, tveka inte att höra av dig till oss på Crowe Tönnerviks Malmö.