Per Hedenus / 1 juli, 2016

Förslag om ändrad ränta på skattekontot

Efter att insättningarna på Skatteverkets skattekonto ökat dramatiskt i omfattning de senaste månaderna, på grund av att kontot ger en förhållandevis hög och skattefri avkastning, har finansdepartementet nu lagt ett förslag om att räntan sänks till 0 %. På så sätt vill man hindra att kontot används som en sparform mer än som ett sätt att bara reglera skattebetalningar så som det var tänkt från början att fungera. Enligt uttalanden från finansdepartementet handlar det om 22 miljarder som placerats på skattekontona enbart med ett  ”kapitalplaceringssyfte”. Staten har gått med förlust  på sin ”bankverksamhet” eftersom räntan man betalat ut varit högre än den avsättning man fått på kontobehållningen och denna ogynnsamma affär, som hittills kostat skattebetalarna 730 miljoner, vill man därför nu sätta stopp för. 

Har du frågor kring ditt skattekonto, tveka inte att höra av dig till oss på Crowe Tönnerviks Malmö.