Företagsvärdering

Varje företag har ett värde och vid en företagsvärdering försöker man uppskatta det ekonomiska värdet på det företag man undersöker. Man kan jämföra det med att värdera ett hus. Det handlar om mycket mer än kvalificerade gissningar och kräver en djupgående analys där många aspekter ska tas i beaktande.

Företagsöverlåtelser och rådgivning

Varför man genomför företagsvärderingar är i regel för att man vill veta hur mycket man ska ta betalt/betala för ett företag vid överlåtelse. Priset ska vara rimligt och värderingen är viktig för exempelvis underlag till banken när man söker ett lån.

Man kan genomföra en företagsvärdering på lite olika sätt, men det vanligaste sättet idag är att göra en kassaflödesvärdering. På engelska kallas det Discounted Cash Flow och därför kallar även vi denna form av värdering för en DFC-värdering.

Man kan också göra en jämförande värdering, och det är en vanlig metod när det handlar om börsnoterade bolag. Det är en metod där man, något förenklat, helt enkelt jämför det aktuella företaget med andra, prissatta bolag som redan finns på aktiemarknaden.

Den tredje typen av värdering är substansvärderingen där man använder företagskapitalet som grund för värdet. Den baseras på redovisningshistorik och är därmed inte den optimala metoden om man vill ta hänsyn till framtida avkastning och risk. Denna metod används därför sällan vid företagsvärderingar idag.

Vi på Tönnerviks Howarth analyserar det företag du vill få värderat med de metoder som i dagsläget anses ge den mest korrekta bilden av värdet och värdeutvecklingen. Därefter erbjuder vi också rådgivning inför köp- och säljsituationer.

Företagsöverlåtelser

Det finns många olika anledningar till varför man vill genomföra en företagsöverlåtelse. Ofta handlar det om ett generationsskifte, men det handlar också ofta om rena köp- och säljsituationer.

Det finns några vanliga fällor som man lätt kan falla i när man ska genomföra en företagsöverlåtelse, särskilt om man inte har kvalificerad rådgivning till hands. Detta hjälper vi på Crowe Tönnerviks givetvis gärna till med och vi har mångårig erfarenhet av just denna typ av rådgivning.

Vi börjar med att erbjuda en trovärdig företagsvärdering då en av de vanliga fällorna är att företagaren har en övertro på sitt företags värde. Detta ligger en i fatet både som köpare och säljare. Det är alltid marknaden som bestämmer värdet på ett företag, oavsett vad för personliga band man som ägare har till det.

Många står också oförberedda inför den komplexitet och tidsåtgång som följer med en företagsöverlåtelse. Det är sällan något som görs i en handvändning, särskilt inte om det handlar om ett företag modell större. God planering är grundläggande för en lyckad överlåtelse.

Rådgivning

När du anlitar oss för en företagsvärdering, eller för assistans vid en företagsöverlåtelse, så bistår vi givetvis också med goda råd i förhållande till dessa tjänster. Med lång erfarenhet som just rådgivare i näringslivet har vi ofta förslag som hjälper företagare. Även de bästa av företagsledare behöver goda råd när de ställs inför riktigt stora beslut. Vi på Crowe Tönnersviks finns tillgängliga för dig.